logo
logo
Hỗ trợ:
0966 200 678
Vietnamese English
  • H1
  • H2
  • H3
  • H4
  • H5

Bạn đang đến với website dạy học bài tập Vật lí. Trang web cung cấp cho bạn - những sinh viên đang học tập rèn luyện để trở thành giáo viên vật lí,  những cơ sở lý luận và hướng dẫn để bạn rèn luyện những kĩ năng thiết yếu nhằm hình thành ở bạn năng lực dạy bài tập Vật lí, một năng lực thành tố quan trọng của năng lực dạy học vật lí mà bạn đang kỳ vọng ở mục tiêu học tập đại học sư phạm của mình. 
 
Để đạt muc tiêu đó, ngoài việc trình bày những cơ sở lý luận về dạy học bài tập vật lí, xây dựng những tình huống để phát triển kĩ năng giải bài tập vật lí cho giáo sinh, website này còn giới thiệu một kỹ thuật dạy học đặc biệt hiệu quả cho việc rèn luyện kĩ năng dạy học đó là kỹ thuật dạy học vi mô; áp dụng kỹ thuật này xây dựng các nhiệm vụ học tập vừa sức và thú vị để các bạn giáo sinh tự học rèn kĩ năng dạy bài tập - một kĩ năng đặc thù của người giáo viên Vật lí tương lai. 
 

Không có dữ liệu để hiển thị.
 

ĐĂNG NHẬP

Username:
Password:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 8
Hôm nay 13
Hôm qua 76
Cao nhất (10.09.2016) 327
Tổng cộng 77.124