logo
logo
Hỗ trợ:
0966 200 678
Vietnamese English

Bài tập số 1

Time 28.04.2017 08:57 | View 116
Một viên gạch có khối lượng 1kg được thả không vận tốc đầu, từ độ cao 5m xuống đất; vận tốc tiếp đất của vật là 10m/s; lấy g = 10m/s2. So sánh động năng của vật khi chạm đất và thế năng của vật tại thời điểm vật bắt đầu rơi. Nêu nhận xét về sự biến đổi động năng và thế năng của vật trong quá trình rơi. 

Bài tập số 2

Time 28.04.2017 08:56 | View 67
Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 300 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 20m.

Bài tập số 3

Time 28.04.2017 02:13 | View 51
Một người có khối lượng 75kg đứng ở phía mũi của một chiếc thuyền dài 3m,  thuyền nặng 150kg và đậu trên mặt nước đứng yên. Thuyền sẽ dịch chuyển một khoảng cách bao nhiêu trên mặt nước, nếu người đi từ mũi tới đuôi thuyền. Bỏ qua sức cản của nước và không khí.

Bài tập số 4

Time 28.04.2017 02:17 | View 61

Một quả cầu khối lượng m1 đang chuyển động trên máng ngang với vận tốc v1 tới va chạm vào quả cầu khối lượng m2 chuyển động cùng hướng với vận tốc v2. Sau va chạm, quả cầu thứ hai chuyển động với vận tốc  theo hướng cũ. Xác định vận tốc và hướng chuyển động của quả cầu thứ nhất sau va chạm.

Áp dụng bằng số:

a. m1 = 2 kg               m2 = 3 kg                   v1= 3 m/s                   v2= 1 m/s       v2’= 4 m/s

b. m1 = 3 kg               m2 = 2 kg                   v1= 3 m/s                   v2= 2 m/s       v2’=3,5m/s

c. m1 = 1 kg                m2 = 5 kg                   v1= 5 m/s                   v2= 2 m/s       v2’=3m/s 

 

1

 

ĐĂNG NHẬP

Username:
Password:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 10
Hôm nay 25
Hôm qua 141
Cao nhất (10.09.2016) 327
Tổng cộng 72.963