logo
logo
Hỗ trợ:
0966 200 678
Vietnamese English

Mẫu BHVM 7.1

Time 17.04.2017 08:10 | View 183

Sử dụng bài tập thí ngiệm trong dạy học vật lý

Mẫu BHVM 6.1

Time 17.04.2017 08:11 | View 89

Sử dụng bài tập, ôn tập, tổng kết và hệ thống kiến thức

Mẫu BHVM 5.1

Time 17.04.2017 08:11 | View 78

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo hướng đã biết

Mẫu BHVM 4.1

Time 17.04.2017 08:11 | View 54

Sử dụng bài tập mẫu hình thành phương pháp đặc thù

Mẫu BHVM 3.1

Time 17.04.2017 08:11 | View 61

Sử dụng bài tập xây dựng kiến thức mới

Mẫu BHVM 2.1

Time 17.04.2017 08:11 | View 71

Sử dụng bài tập để củng cố, vận dụng kiến thức mới

Mẫu BHVM 1.1

Time 17.04.2017 08:11 | View 63

Sử dụng bài tập củng cố kiến thức xuất phát và tạo tình huống có vấn đề

Bài tập BHVM 6

Time 17.04.2017 08:11 | View 22

Bài tập BHVM 5

Time 17.04.2017 08:11 | View 17

Bài tập BHVM 4

Time 17.04.2017 08:11 | View 25
12

 

ĐĂNG NHẬP

Username:
Password:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 9
Hôm nay 36
Hôm qua 141
Cao nhất (10.09.2016) 327
Tổng cộng 72.974