logo
logo
Hỗ trợ:
0966 200 678
Vietnamese English
Time 16.10.2015 09:37 | View 993

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

SỬ DỤNG WEBSITE 

Bước 1: Truy cập website http://www.dayhocbaitapvatly.com
Bước 2: Từ Menu Sinhvien\Đăng ký

 

Bước 3: Nhập thông tin cho tài khoản. 

Lưu ý: - Địa chỉ Email phải chính xác và đang được xử dụng

  - Kiểm tra chính xác thông tin và chọn Đăng ký. Hộp thoại thông báo đăng ký tài khoản thành công.

  

Bước 4: Đăng nhập Email để kích hoạt tài khoản.


 

Hộp thoại thông báo kích hoạt tài khoản thành công

 

 Bước 5: Đăng nhập để sử dụng các chức năng trên website:

- Username: nhập địa chỉ email đã đăng ký
- Password: nhập mật khẩu
Nhắp nút Đăng nhập 


 

Đăng nhập thành công

 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

II. HƯỚNG DẪN UPLOAD VIDEO

Bước 1: Vào trang www.youtube.com chọn video cần upload
Bước 2: Nhắp phải chuột vào video và chọn “Sao chép mã nhúng

Bước 3: Đăng nhập tài khoản trên website
- Username: nhập địa chỉ email đã đăng ký
- Password: nhập mật khẩu
Nhắp nút Đăng nhập 
 

Đăng nhập thành công

 

Bước 4: Từ Menu Sinh viên \ Upload

      

Nhập Tiêu đề và dán mã nhúng

    

Nhắp nút gửi đi

Sau khi Gửi đi, video chưa được hiển thị trên website, phải chờ Admin kiểm tra xem có phù hợp rồi mới đăng.

Chi tiết xem trong file đính kèm

 

 


 

ĐĂNG NHẬP

Username:
Password:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 5
Hôm nay 19
Hôm qua 56
Cao nhất (10.09.2016) 327
Tổng cộng 74.915