logo
logo
Hỗ trợ:
0966 200 678
Vietnamese English

1. Vai trò của bài tập trong dạy học vật lý

Time 17.04.2017 08:03 | View 169

Trong thực tế dạy học, bài tập vật lí được hiểu là một vấn đề được đặt ra đòi hỏi phải quyết nhờ những suy lí lôgich, những phép toán và thí nghiệm dựa trên cơ sở các định luật và các phương pháp vật lý. Hiểu theo nghĩa rộng thì mỗi một vấn đề xuất hiện do nghiên cứu tài liệu giáo khoa cũng chính là một bài tập đối với học sinh. Sự tư duy định hướng một cách tích cực luôn luôn là việc giải bài tập.

Trong quá trình dạy học vật lí các bài tập vật lý có tầm quan trọng đặc biệt. Chúng được sử dụng theo những mục đích khác nhau.

 

2. Phân loại bài tập vật lý

Time 17.04.2017 08:03 | View 139

Người ta phân loại bài tập vật lý theo nhiều đặc điểm: theo nội dung, theo phương thức cho điều kiện và phương thức giải, theo yêu cầu định tính hay định lượng của việc nghiên cứu vấn đề theo yêu cầu luyện tập kĩ năng hay phát triển tư duy sáng tạo của học sinh trong quá trình dạy học.

3. Những yêu cầu chung trong dạy học về bài tập vật lý

Time 17.04.2017 08:03 | View 112
Những yêu cầu chung trong dạy học về bài tập vật lý

4. Tư duy trong quá trình giải bài tập vật lý

Time 17.04.2017 08:04 | View 111
Để có thể nêu ra được những nét chung của phương pháp giải bài tập vật lí ta cần ta cần hiểu rõ quá trình tư duy trong việc xác định đường lối giải một bài tập vật lí .
Mục đích cần đạt tới khi giải một bài tập vật lí là tìm câu trả lời đúng đắn, giải đáp được vấn đề đặt ra một cách có căn cứ khoa học chặt chẽ.

5. Phương pháp chung giải bài tập vật lý

Time 17.04.2017 08:04 | View 141
Các bài tập vật lí có nội dung rất phong phú, đa dạng. Vì vậy phương pháp giải chúng cũng muôn hình, muôn vẻ. Không thể nói về một phương pháp chung, vạn năng có thể áp dụng để giải được mọi bài tập. Tuy nhiên, từ sự phân tích tư duy trong quá trình giải bài tập vật lí như đã trình bày ở trên, ta có thể chỉ ra những nét khái quát về các bước chung của tiến trình giải bài tập vật lí.

6. Hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý

Time 17.04.2017 08:04 | View 117

6.1. Cơ sở định hướng

6.2. Hướng dẫn theo mẫu

6.3. Hướng dẫn tìm tòi

6.4. Hướng dẫn khái quát chương trình hoá

6.5. Yêu cầu cơ bản đối với câu hỏi định hướng tư duy học sinh giải bài tập vật lý

6.6. Lập kế hoạch hướng dẫn học sinh giải bài tập

7. Các hình thức dạy học về bài tập vật lý

Time 17.04.2017 08:04 | View 103

7.1. Giải bài tập trong tiết tài liệu mới

7.2. Giải bài tập trong tiết luyện tập về bài tập

7.3. Giải bài tập trong ôn tập

7.4. Giải bài tập kiểm tra

7.5. Giải bài tập ngoại khóa

1

 

ĐĂNG NHẬP

Username:
Password:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 8
Hôm nay 37
Hôm qua 141
Cao nhất (10.09.2016) 327
Tổng cộng 72.975