logo
logo
Hỗ trợ:
0966 200 678
Vietnamese English

Sử dụng bài thí nghiệm trong bài học vật lý

Time 17.04.2017 08:09 | View 143
Sử dụng bài thí nghiệm trong bài học vật lý

Luyện tập: Giải bài tập bằng phương pháp động lực học

Time 17.04.2017 08:09 | View 112
Giải bài tập bằng phương pháp động lực học

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo phương pháp đã biết

Time 17.04.2017 08:09 | View 97
Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo phương pháp đã biết

Sử dụng bài tập mẫu hình thành phương pháp đặc thù

Time 17.04.2017 08:09 | View 104
Sử dụng bài tập mẫu hình thành phương pháp đặc thù

Sử dụng bài tập xây dựng kiến thức mới

Time 17.04.2017 08:09 | View 123
Sử dụng bài tập xây dựng kiến thức mới

Sử dụng bài tập để củng cố vận dụng kiến thức mới

Time 17.04.2017 08:09 | View 206
Sử dụng bài tập để củng cố vận dụng kiến thức mới

Sử dụng bài tập củng cố kiến thức xuất phát, tạo tình huống có vấn đề

Time 15.04.2017 07:40 | View 288
Sử dụng bài tập củng cố kiến thức xuất phát, tạo tình huống có vấn đề

Bài học dạy bài tập

Time 17.04.2017 08:10 | View 193
1

 

ĐĂNG NHẬP

Username:
Password:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 8
Hôm nay 35
Hôm qua 141
Cao nhất (10.09.2016) 327
Tổng cộng 72.973