logo
logo
Hỗ trợ:
0966 200 678
Vietnamese English

Sử dụng bài thí nghiệm trong bài học vật lý

Time 17.04.2017 08:09 | View 137
Sử dụng bài thí nghiệm trong bài học vật lý

Luyện tập: Giải bài tập bằng phương pháp động lực học

Time 17.04.2017 08:09 | View 104
Giải bài tập bằng phương pháp động lực học

Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo phương pháp đã biết

Time 17.04.2017 08:09 | View 89
Rèn luyện kỹ năng giải bài tập theo phương pháp đã biết

Sử dụng bài tập mẫu hình thành phương pháp đặc thù

Time 17.04.2017 08:09 | View 96
Sử dụng bài tập mẫu hình thành phương pháp đặc thù

Sử dụng bài tập xây dựng kiến thức mới

Time 17.04.2017 08:09 | View 118
Sử dụng bài tập xây dựng kiến thức mới

Sử dụng bài tập để củng cố vận dụng kiến thức mới

Time 17.04.2017 08:09 | View 196
Sử dụng bài tập để củng cố vận dụng kiến thức mới

Sử dụng bài tập củng cố kiến thức xuất phát, tạo tình huống có vấn đề

Time 15.04.2017 07:40 | View 276
Sử dụng bài tập củng cố kiến thức xuất phát, tạo tình huống có vấn đề

Bài học dạy bài tập

Time 17.04.2017 08:10 | View 192
1

 

ĐĂNG NHẬP

Username:
Password:

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 9
Hôm nay 58
Hôm qua 64
Cao nhất (10.09.2016) 327
Tổng cộng 64.391